Ledelses supervision / supervision

Jeg superviserer og coacher alle ledere både fra den private og offentlige sektor. Jeg tilbyder supervision til medarbejder- og ledergrupper indenfor det socialfaglige og pædagogiske felt. Supervision gør det muligt for fagprofessionelle at blive klogere på deres egen praksis. Supervision kan sætte både den personlige -professionelle udvikling, samarbejdet og opgaverne i et nyt perspektiv anvise nye handlemuligheder. Jeg arbejder med gruppesupervision, hvor alle gruppemedlemmer er aktive som reflekterende team. Andre gange er der brug for at have rummet for sig selv. Supervisionen foregår i fastlagte rammer og ud fra bestemte metoder og spilleregler. Et supervisionsforløb indledes altid med, at jeg laver en kontrakt med gruppen / eller fokuspersonen.

Jeg er i besiddelse af stor praksiserfaring, kombineret med velfunderet teoretiske og metodiske kompetencer, som jeg sætter i spil og skaber forandring i jeres personlige, faglige og organisatoriske læring. Hvis du / I er blevet nysgerrige, så læs venligst mere under min selvbiografi. Jeg kan komme til jer eller jeg kan tilbyde supervision i dejlige og hyggelige lokaler i Fredericia.

Typer af problemstillinger til supervision

Sagssupervision / handling -praksis

- Borgerrettede aktiviteter
- Samarbejde med kollega(er)
- I relation til administrative opgaver
- I relation til in- og eksterne samarbejdspartnere
- I relation til ledelsen
- I relation til underordnede

Individuel supervision i gruppe med ekstern supervisor

- Forvirret
- Skuffet
- Rådvild
- Frustreret
- Stolt
- Glad
- Krænket
- Ydmyget
- Afmagt
- Vrede