Biografi

Personen bag Kirsten Blæhr

Kerneværdier

Autenticitet, livskvalitet og frihed. Jeg bliver høj” når jeg mærker, at jeg skaber en forandring, der gør en positiv forskel for et andet menneske eller en gruppe af mennesker. Det kan være i mine roller som coach, supervisor eller organisationskonsulent.

Udvikling

Jeg er innovativ, en god proces konsulent (forandringsledelse) og kendt for at tage det lange seje træk”. Jeg har igennem årene udviklet og implementeret mange nye og bæredygtige tværfaglige / tværsektorielle tiltage, i samarbejde med ledere og medarbejdere på Børne- og Ungeområdet. 

Mit fokus er på den fælles kerneopgave i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde både internt i kommunerne, men også eksternt med regionerne og andre kommuner. Udviklingen af det forebyggende arbejde med barnet/den unge og deres familier i centrum, er min spidskompetence. Mit mantra er: Jo mere normalitet et barn får i sit liv, jo stører er chancen for at mestre livet, på trods af de livsvilkår barnet er født ind i”.

30 års erfaring fra praksis som socialrådgiver, konsulent, leder og koncernchef

Jeg har 30 års erfaring fra det specialiserede børneområde. De sidste 20 år som Familiechef /koncernchef, hvor jeg har stået i spidsen for fagafdelingen Familie & Børnesundhed med 14 forskellige faggrupper i Fredericia kommune. Familieafdelingen, PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Det forbyggende arbejde herunder opsøgende gadeplans arbejde og formand for SSP -lokalgruppen.

Jeg har herigennem stor erfaring med mange forskellige faggrupper som psykologer, socialrådgivere, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og tandplejepersonale. Igennem årene har jeg ledet igennem ledere og samarbejdet med chefer, direktører og politikkereder udover mange eksterne samarbejdspartnere. Jeg er optaget af, at ledere på alle niveauer skal have fokus på god ledelse og medarbejdertrivsel. 

Faget ledelse er en disciplin, der kan og skal læres, men som også skal udvikles og vedligeholdes. God ledelse afhænger af den enkelte leders personlighed og erfaring krydret med tværfaglige discipliner, der gør, at man agerer i forskellige sammenhænge, og det er ud fra det billede, at medarbejdere og omgivelser i det hele taget- vurderer, om man udøver god ledelse i praksis. Det kræver, at ledere kontinuerligt arbejder med det personlige lederskab.

Andre erfaringer fra mit arbejdsliv/netværk er blandt andet

Deltagelse i arbejdsgrupper – eksempelvis

Uddannelser