GOD VELFÆRD STARTER MED DYGTIGE LEDERE, KONSULENTER OG MEDARBEJDERE
– invester derfor i dig selv eller dine medarbejdere!

Den offentlige sektor efterspørger kompetente chefer, ledere, konsulenter og medarbejdere. Der forefindes et stort udbud af uddannelser herunder master- og diplom efteruddannelser. Kurser er ikke en garanti for personlig udvikling, robusthed og dygtighed i praksis. Læring kræver en treenighed af selviagttagelse, refleksion og handlekompetence.

Jeg tilbyder refleksive rum /kreative værksteder til offentlige ledere, konsulenter og fagpersoner, hvor jeg agerer proceskonsulent og faciliterer processen. Jeg arbejder med supervision, hvor netværket er aktivt som reflekterende team. Herudover tilbyder jeg individuel coaching/stress coaching. 

  • Der tilbydes et fortroligt rum, hvor deltagerne kan finde ro og overskud til at reflekterer, afprøve ideer, få inspiration og sparring i samspil med 6-8 ligestilledede fagfæller i et professionelt netværk. 
  • Der vil blive mulighed for at drøfte relevante teorier, ny lovgivning og andet der er aktuelt i tiden, målrettet og “skræddersyet” til det enkelte netværk.
  • Der gives mulighed for at diskutere problemstillinger og finde kreative løsninger på komplekse udfordringer.  
  • Der arbejdes med og produceres nye erkendelser og indsigter i både egne og andres praksis.
  • Fælles for deltagerne er en parathed til at sætte sig selv i spil – både personligt og fagligt.
  • Det refleksive rum giver et “frirum” i hverdagen. Et rum, hvor den enkelte får mulighed for tage vare på sig selv, forebygge arbejdsrelaterede belastningsreaktioner og blive fyldt op med ny energi.

Ringe gerne og spørg til netværksgrupperne eller få en gratis uforpligtende samtale.