Organisationskonsulent på Det specialiserede Børn- og ungeområde

Har jeres organisation udfordringer og ønsker at blive understøttet af en organisationskonsulent. Det kan være organisatorisk, økonomiske eller helt konkret på sagsniveau. Jeg tilbyder:

  • Forandringsledelse
  • Gennemgang og udvikling af jeres tilbuds vifter -I henhold til §11 og § 52 stk.3
  • Konsulentstøtte til Implementering af ny lovgivning (evt. Barnets lov)                      
  • Kreativt værksted i forhold til enkeltsager eller helt konkret sparring/supervision på konkrete sager / sagstyper, hvor I måske selv er løbet tør for løsningsmuligheder.

Min enkeltmands virksomhed er en videnbaseret mikrovirksomhed, hvor samarbejdet med andre er helt essentielt.  Der samarbejdes med andre selvstændige konsulenter i små effektive teams med samme vision og interesse, hvor der hurtig kan responderes på mulighederne i forhold til udviklingen af nye løsninger. Jeg kan tilbyde, at jeg i samspil med andre dygtige fagfolk/konsulenter kan stille med det bedste holdog kompetencer netop målrettet jeres efterspørgsel.